• Blended learning!?

Je hebt het een collega vast wel eens horen zeggen: “we moeten meer met blended learning (afgekort: BL) in ons onderwijs!” Zo niet, dan heb je er ongetwijfeld wel eens van gehoord. BL staat namelijk volop in de belangstelling van onderwijsland. Het wordt veelal gezien als een middel om onderwijs actiever, flexibeler en meer op maat te maken. Dit is één van de redenen dat BL  op het meerjarenplan van FG is beland, als middel om activerend onderwijs te bewerkstelligen. Hier en daar wordt BL succesvol toegepast binnen het onderwijs van de faculteit. We merken echter ook dat er nog handvatten missen om met BL aan de slag te gaan. Op basis hiervan zijn visiegesprekken gevoerd met enthousiaste vertegenwoordigers van de opleidingen om zo een gezamenlijke definitie en visie voor BL op te stellen.

De definitie van BL die te vinden is in het downloadbare document onderaan het artikel, is overgenomen van de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA. De keuze is op deze definitie gevallen, omdat deze definitie vanuit een onderwijskundig perspectief is geformuleerd. Definities van BL vanuit technologisch perspectief zijn voor ons ongeschikt. In deze definities vormen de applicaties het startpunt en wordt daarna gezocht naar de onderwijskundige toepassing. Waar het bij BL echter om gaat is dat het leren tijdens contacturen op uitgebalanceerde wijze wordt afgewisseld met online interactie tussen studenten, docenten en de leerstof. ICT ondersteunt slechts dit proces.

 • In de afzonderlijke visiegesprekken bleek dat men het erover eens was, dat met BL een onderwijskundig doel nagestreefd dient te worden. Het mooie aan BL is dat de specifieke doelen uiteen lopen. Alles bij elkaar bleek dat we met BL een zestal doelen nastreven:

  1. Het verzorgen van activerend onderwijs met behulp van het flipping the classroom model. Het plaatje hiernaast geeft de basis van dit model weer.
  2. Het verzorgen van effectief onderwijs, waarbij het testing effect en spacing effect een belangrijke rol spelen.
  3. Het verzorgen van motiverend onderwijs, waar de Self Determination Theory (SDT) aan ten grondslag ligt.
  4. Het verzorgen van flexibel onderwijs / onderwijs op maat. Onderwijs op maat kent verschillende verschijningsvormen. Ga hierover in discussie met de tool van SURF.
  5. Betere aansluiting onderwijs met werkveld.
  6. Beter en meer gebruik van formatieve feedback.
 • Voordelen van flipping the classroom volgens Black-Schaffer (2013)

Meer weten? Check dan in ieder geval onderstaand visiedocument Blended Learning – Faculteit Gezondheid. Daarnaast kun je de afdeling O&O benaderen om met je mee te denken op het gebied van blended learning. De komst van Brightspace als nieuw leermanagementsysteem (LMS) biedt veel aanknopingspunten om met BL aan de slag te gaan! Neem dan contact op met Kris Laan of Siem Wokke, advies onderwijsinnovatie met ICT; c.j.laan@hva.nl of s.m.wokke@hva.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijs – Onderzoek FG & FBSV 2021