• ePortfolio in Brightspace

uitleg

Bij FG en FBSV wordt door een aantal opleidingen gebruik gemaakt van digitale portfolio-applicaties. In het verleden is met verschillende systemen actief gewerkt. Ook zijn er enkele experimenten (geweest), bijvoorbeeld met Moodle/Mahara. Het MijnHvA-portfolio wordt ook gebruikt.

De HvA gaat vanaf september 2019 het Learning Management System (LMS) Brightspace inzetten als digitale leeromgeving voor al het onderwijs. Brightspace bevat naast het LMS ook een digitaal portfolio: het Brightspace ePortfolio. Bij de Radboud Universiteit Nijmegen wordt dit digitaal portfolio in combinatie met het LMS bij meerdere opleidingen ingezet. De nauwe integratie van deze systemen biedt een aantal mogelijke voordelen.

Begin 2019 is de HvA daarom gestart met een apart project binnen het Programma DLO om te onderzoeken of het Brightspace ePortfolio ook aansluit bij onze didactische behoeften. Daarvoor zullen pilots uitgevoerd worden en zal breed input worden opgehaald bij de faculteiten en opleidingen. Wanneer de uitkomst positief is (en dat verwachten we wel), dan zal direct worden overgegaan op implementatie. Dat roept dus direct de vraag op: Wat zijn de mogelijkheden voor onze faculteiten?

toepassing

In Brightspace heeft elke gebruiker een persoonlijk ePortfolio, gekoppeld aan het LMS. De eigenaar (student, docent, medewerker) voert volledig zelf regie op inhoud en toegang tot het portfolio.

De basis wordt gevormd door verzamelde artefacten: bijvoorbeeld documenten, video’s, behaalde resultaten en persoonlijke reflecties. Deze kunnen geordend worden m.b.v. tags en gebundeld in collecties. In presentaties kan de gebruiker zijn artefacten op een overzichtelijke manier tonen in een (html-)website, verrijkt met argumentatie en reflectie, en op smaak gebracht door de keuze uit verschillende thema’s.

De student kan artefacten en presentaties delen met anderen, docenten, medestudenten en ook (alleen presentaties) met externen zonder HvA-id, bv stagebegeleiders. De genodigden kan daarbij worden gevraagd ook commentaar/reflecties te schrijven of om producten, aan de hand van een rubric uit een cursus, te beoordelen.

Daarnaast kunnen studenten artefacten of presentaties ter beoordeling inleveren in de inleverbox van een Brightspace-course. Hierbij komt een kopie van dit deel van het portfolio onder beheer van de opleiding en kan dus gearchiveerd worden.

Desgewenst kan de opleiding de student van te voren een leeg invulsjabloon geven van een presentatie, om de student op weg te helpen met het structureren van zijn assessment-aanvraag, en de vormgeving te sturen.

  1. Na uitschrijven (afstuderen) blijft het portfolio voor de student beschikbaar, mee te nemen via myDesire2Learn.com.

Documentatie

De Engelstalige Brightspace documentatie rond ePortfolio is erg rudimentair, maar er zijn wel uitgebreide instructievideo’s beschikbaar vanuit leverancier D2L op hun YouTube-kanaal. De Radboud Universiteit biedt echter wel heldere instructies voor studenten en docenten.

Indien HvA-breed wordt overgegaan tot implementatie van het Brightspace ePortfolio dan zal het project ook werken aan eigen documentatie en de inrichting van een centrale beheerorganisatie.

Geef een reactie

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijs – Onderzoek FG & FBSV 2021