• Handreiking ‘Aan de slag met Brightspace ePortfolio’

De HvA heeft gekozen om te gaan werken met Brightspace als digitale leeromgeving. In Brightspace is ook een ePortfolio-omgeving aanwezig, waarin studenten een digitaal portfolio kunnen opbouwen. Om de mogelijkheden en geschiktheid van Brightspace ePortfolio in kaart te brengen is HvA-centraal het project ‘Implementatie Brightspace ePortfolio’ gestart. Dit project liep van begin 2019 tot en met september 2019. In het document in de bijlage van dit artikel vindt u het resultaat van dit project, bestaande uit een stappenplan om aan de slag te gaan met Brightspace ePortfolio en de lessons learned uit gesprekken die wij met de verschillende faculteiten hebben gevoerd.

Het kan verleidelijk zijn om snel van start te gaan met Brightspace ePortfolio, omdat deze toepassing nou eenmaal beschikbaar is binnen de Brightspace-omgeving. Te snel beginnen kan echter leiden tot onvolledig of verkeerd gebruik, docenten en studenten die niet goed genoeg zijn geïnformeerd of opgeleid, of onduidelijkheid hoe Brightspace ePortfolio bijdraagt aan de doelstellingen van de opleiding. Daarom geeft het project in deze handreiking een stappenplan om op een goede en verstandige manier van start te gaan met (Brightspace) ePortfolio. De zes stappen die ze hierin onderscheiden zijn visie, doelstellingen, activiteiten, matchen, besluit en vervolg.

De volgende vragen staan centraal bij de verschillende stappen:

  • Visie: waarom wil je ePortfolio gebruiken?
  • Doelstellingen: wat wil je bereiken met ePortfolio?
  • Activiteiten: wat is hiervoor nodig?
  • Matchen: is dit mogelijk in Brightspace ePortfolio?
  • Besluit: ga je verder met (Brightspace) ePortfolio?
  • Vervolg: hoe nu verder?

De handreiking helpt je om deze stappen te doorlopen en een passend antwoord op de vragen te krijgen. Verder biedt de handreiking een aantal lessons learned van andere faculteiten.

Wil je hulp bij het doorlopen van de stappen van de handreiking of hulp bij besluitvorming, neem vooral contact op met Joost Noordeloos (FBSV) of Kris Laan(FG).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijs – Onderzoek FG & FBSV 2021