• Interactieve infographics bij taaie theorie

uitleg

  • Gerard Bakker geeft al jaren les op de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) (Gezondheidszorg en Welzijn, cluster Exact). De module ‘Anatomie en fysiologie II’ is een theorie- en kennisgerichte module die door studenten over het algemeen als zwaar en redelijk taai wordt ervaren. De module kent vier hoofdonderwerpen: het hart, de longen, de spijsvertering en de nieren.

    Tijdens een museumbezoek ontstond bij Gerard een idee om studenten te activeren en te helpen met ‘door te stof heen komen’. “In bijna elk museum zie je tegenwoordig interactieve informatiezuiltjes of je kunt gebruik maken van een audiotour,” zegt Gerard. “Dat gegeven vond ik perfect passen bij deze module.”

  • Foto Team ICTO FOO

toepassing

De opdracht die Gerard zijn studenten meegaf was: Maak (maximaal in tweetallen) een interactieve infographic of website waarin je een van de vier hoofdonderwerpen volledig behandelt. Belangrijk daarbij is dat je product ook geschikt is als instructiemateriaal voor de doelgroep (meestal MBO of VMBO studenten).

Gerard stuurde zijn studenten enigszins het bos in. “Ik heb enkele tools genoemd zoals Thinglink, H5P en Piktochard. Letterlijk zei ik: maak er wat moois van en zorg dat je er zelf ook wat aan hebt.” Het grootste deel van de studenten heeft de opdracht gedaan en er veel werk in gestoken. Ze konden een bonuspunt verdienen. “De complexiteit van de stof zit heel mooi in deze opdracht. Ik heb wat kaders meegegeven maar de studenten verder heel vrij gelaten. Dat spreekt hun creativiteit aan.”

Een volgende keer wil Gerard nog meer sturen op onderlinge uitwisselingen en peer-feedback. “Daarnaast probeer ik een lijn te krijgen door de modules heen. In ‘Anatomie en fysiologie I’ zit bijvoorbeeld het maken van een les met behulp van ICT, deze module heeft de interactieve infographic, terwijl in de volgende module het maken van een instructievideo zit. Daar zit ook het onderwerp EHBO in. Ze moeten dan een filmpje maken van twee situaties, een levensbedreigende en een waar dat niet het geval is. Het kader dat ik ze meegeef is dat ze hierbij de feitelijke handelingen laten zien en de tegelijkertijd instructie geven aan een (virtuele) klas waarom ze dingen (niet) doen.”

inspiratie

In de onderstaande schermopname zie je enkele voorbeelden van de producten die de studenten van Gerard hebben gemaakt.

Geef een reactie

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijs – Onderzoek FG & FBSV 2021