• Onderscheid en toepassing van (a)synchroon onderwijs

uitleg

Je hebt ze misschien wel eens voorbij zien komen: de begrippen synchroon en asynchroon leren. Tijd om hier eens op in te zoomen. Om te beginnen bij het begin: Wat verstaan we eigenlijk onder synchroon en asynchroon leren?

  •  

    Synchroon leren oftewel gelijktijdig leren is het leren in formele setting met de hele klas, zoals tijdens een les. Alle studenten leren op hetzelfde moment dezelfde lesstof. Ze luisteren bijvoorbeeld tegelijkertijd naar een docent of voeren een plenaire discussie.

    Asynchroon leren is het leren dat individueel of in kleinere groepen plaatsvindt. Denk aan het zelfstandig doornemen van literatuur of het maken van individuele- of groepsopdrachten. Asynchroon leren biedt daarmee ook gelijk de mogelijkheid tot meer gepersonaliseerd en flexibel leren. De student bepaalt namelijk tot op zekere hoogte wat hij leert, wanneer hij leert en hoe hij dit aanpakt.

     

    Het aanduiden van het verschil tussen synchroon en asynchroon leren is de afgelopen periode vanwege Covid-19 relevanter geworden, omdat sindsdien een deel van het onderwijs online moet plaatsvinden. Het een op een kopiëren van klassikaal (offline) onderwijs naar online onderwijs is om meerdere redenen geen goed idee. Een van de die redenen is dat de aandacht van studenten tijdens een online les sneller verslapt dan tijdens een klassikale les. De lestijd is daardoor ‘kostbaarder’ geworden en je zal dus nog kritischer moeten zijn op wat je aan bod laat komen tijdens online lessen (synchroon leren) en wat je studenten zelfstandig of in subgroepen laat leren (asynchroon leren).

  • Afbeelding 1. Uit training 'Herontwerp je lessenreeks' door Kris Laan en Joost Noordeloos (vanaf 28:44)

Toch heeft dit artikel niet alleen betrekking op online onderwijs. Het is te allen tijde raadzaam synchroon en asynchroon leren doelbewust op te nemen in je onderwijsontwerp. Beide vormen van leren hebben namelijk hun voor- en nadelen en vullen elkaar goed aan. Robert en Dennis (2005) stellen bijvoorbeeld dat asynchroon communiceren het vermogen om informatie te verwerken verhoogt. De ontvanger heeft namelijk meer tijd om een bericht te begrijpen, omdat er niet gelijk een reactie van hem/haar wordt verwacht. Aan de andere kant kan te veel asynchroon leren leiden tot een gevoel van isolatie, wat een negatieve uitwerking kan hebben op het leerproces en onderlinge samenwerking tussen studenten. Synchroon leren lijkt juist te leiden tot meer motivatie om een actieve bijdrage te leveren en leent zich meer voor convergentie op de inhoud (Hrastinski, 2008). We vatten dit op als verduidelijking op/overeenstemming over de lesstof.

toepassing

Ga je onderwijsmodules herontwerpen, neem dan in elk geval als vuistregel dat je vooral de cruciale lesstof plenair behandelt. Bijvoorbeeld de stof waarvan je weet dat vorige jaren veel vragen over zijn gesteld of waarvan de tentamenvragen slecht zijn gemaakt. Je kan ook de studenten vragen naar wat zij willen dat je tijdens de les behandelt.

Probeer de activiteiten op elkaar af te stemmen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een ‘Blended Learning wave’ (zie afbeelding).

inspiratie

Hieronder hebben we, ter inspiratie, voor een aantal onderwijsscenario’s op een rij gezet hoe je studenten synchroon en asynchroon kan laten leren.

Bronnen:

Lionel P. Robert and Alan R. Dennis, “Paradox  of Richness: A Cognitive Model of Media Choice.” IEEE Transactions on Professional Communication, vol. 48, no. 1 (March 2005), pp. 10-21)

Hrastinski, S. (2008, 17 november). Asynchronous & synchronous e-learning. Educausereview. https://er.educause.edu/-/media/files/article-downloads/eqm0848.pdf

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/synchroonzwemmen/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijs – Onderzoek FG & FBSV 2021