• Opleiding Fysiotherapie genereert random toetsen met de matrijsfunctie in Testvision

We ontwerpen (kennis)toetsen op allerlei manieren. De één kopieert vragen uit een database en plakt ze in de toets, de ander opent de oude toets en past hierin de vragen aan of kiest één voor één de vragen uit en bouwt zo in Testvision Online (TVO) een toets. De wijzen om een toets te construeren zijn legio. In principe zijn dit allemaal handelingen die je efficiënter en op een meer gecontroleerde manier zou willen uitvoeren. Je hebt tenslotte een toetsmatrijs waarin verantwoord is in welke mate en op welk niveau verschillende onderwerpen/leerdoelen aan bod komen in het onderwijs. Hiermee heb je inzichtelijk gemaakt hoeveel vragen aan ieder leerdoel gewijd moeten worden in de toets. Idealiter genereer je op basis van deze toetsmatrijs met één druk op de knop random een toets uit een database met vragen. De matrijsfunctie in TVO biedt hier mogelijkheden voor. Opleiding Fysiotherapie experimenteert al een poosje mee met deze matrijsfunctie.

Fysiotherapie werkt al jarenlang aan een database met toetsvragen (itembank) in Excel. De wens was om dit meer te automatiseren. TVO biedt hier mogelijkheden voor. Een goed geconstrueerde en gevulde itembank is een voorwaarde om toetsen op de hiervoor beschreven manier te genereren. In een itembank in TVO maak je alle vragen voor je collega’s inzichtelijk. Iedereen kan inloggen dus iedereen kan vragen toevoegen. Door de status van een vraag aan te passen, laat je aan collega’s zien of de vraag nog gecheckt moet worden of dat hij definitief is. Het construeren van een itembank komt op meerdere manieren de toetskwaliteit ten goede!

  • Naast dat je goed moet nadenken over de mappenstructuur van je itembank, kun je aan iedere vraag ‘labels’ hangen (zie hiernaast). Fysiotherapie kiest er onder andere voor om vragen te labelen op basis van leerdoel, moeilijkheid en niveau (Romiszowski). Bij Fysiotherapie krijgt iedere docent een set leerdoelen toegewezen waarvoor hij/zij toetsvragen maakt. De docent labelt de vragen vervolgens zelfstandig. Op deze manier zorg je er automatisch voor dat de toetsvragen aansluiten op de leerdoelen en dat de vragen van het juiste niveau zijn. Het vier-ogen principe zorgt ervoor dat het geheel door een collega gecheckt wordt. Als alle vragen netjes gelabeld en ingedeeld zijn in een herkenbare mappenstructuur, heeft TVO houvast om op basis van een toetsmatrijs vragen uit de itembank te plukken.

  • Screenshot TVO itembank Fysiotherapie

Het instellen van de toetsmatrijs is mogelijk in het scherm waarin je de toets maakt. Hieronder zie je een voorbeeld van een toetsmatrijs in TVO zoals deze door Fysiotherapie wordt gebruikt . Hier komt direct een nadeel om de hoek te kijken: je kunt de toetsmatrijs slechts op basis van twee criteria maken. Dit is de reden dat Fysiotherapie de labels ‘moeilijkheid’ en ‘niveau’ gecombineerd heeft in één label. Ze willen namelijk op basis van leerdoelen, niveau van Romiszowski en moeilijkheid een toets genereren. In de meest linkerkolom zijn de leerdoelen genummerd. In de rest van de kolommen kan ingesteld worden hoeveel vragen per leerdoel en op welk niveau gesteld mogen worden in de toets (de moeilijkheid is hier dus aan gekoppeld). Als een getal in de matrijs rood wordt weergegeven, betekent dit dat de itembank tekort vragen bevat. Met één druk op de knop zoekt TVO vervolgens een set vragen uit de door jouw geselecteerde vragenselectie en genereert zo een toets.

Fysiotherapie benadrukt dat het werken aan een itembank de kwaliteit van de toetsen inderdaad ten goede komt. Het genereren van de toets op basis een toetsmatrijs zorgt over het algemeen ook voor een betrouwbaar meetinstrument. Fysiotherapie geeft aan dat er ook nadelen kleven aan de beschreven methodiek:

  • De beperking om slechts twee criteria te kunnen selecteren om de toetsmatrijs te maken. In principe wilt de opleiding gebruik maken van drie criteria, welteverstaan: leerdoel, moeilijkheid en niveau van Romiszoswki. Omdat TVO enkel op basis van twee criteria een toets kan genereren, heeft de opleiding besloten om niveau en moeilijkheid in één kenmerk/label te combineren.
  • Inhoudelijk moet de toets nabewerkt worden; als leerdoel 1 over de anatomie van de onderste extremiteit gaat, wil je niet dat er alleen vragen over de knie gesteld worden. Daarom zet de opleiding in de naamgeving kort neer of het een vraag betreft over de enkel, knie, heup, etc. Zo kan snel een inschatting worden gemaakt of het leerdoel wel in de breedte wordt getoetst.
  • TVO is een redelijk ‘plat’ programma; het vergt veel klikwerk om er goed mee te kunnen werken.
  • Het is redelijk arbeidsintensief.

Dank aan Remko Martens en Ted Ronteltap (werkzaam voor opleiding Fysiotherapie) voor de input en hun bijdrage aan de totstandkoming van de tekst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijs – Onderzoek FG & FBSV 2021