• Siem Wokke neemt deel aan blended cursus Flipping the Classroom van SURF

Afgelopen periode heb ik deelgenomen aan de blended cursus ‘Flipping the classrooms’ georganiseerd door SURF. Met collega’s van andere onderwijsinstellingen werd onderzocht op welke wijze invulling kan worden gegeven aan Blended Learning.

Een van de doelen van deze cursus was het opdoen van inspiratie door te kijken naar ‘good practices’ van verschillende universiteiten en hogescholen. Deze voorbeelden werden besproken vanuit onderwijskundig maar ook vanuit technologisch perspectief. De opdracht was na te gaan welke waardevolle aspecten van de good practices bruikbaar zijn voor je eigen onderwijs en welke organisatorische veranderingen nodig zijn om flipped classrooms in je eigen situatie te realiseren. De opdrachten werden daarna uitgewisseld en door de medecursisten van feedback voorzien zodat ervaringen van verschillende onderwijsinstellingen werden gedeeld.

Enthousiast geworden door de good practices mochten we in een volgende opdracht los gaan en zelf een flipped classroom ontwerpen voor de eigen situatie. Bij het ontwerp moest aandacht worden geschonken aan tal van aspecten:

 • De onderwijsvisie van de organisatie
 • De waarde van flipped classrooms voor het onderwijs
 • De doelstellingen van het project
 • De doelgroep
 • De schaal van het project
 • De rol van docent en student
 • De werkvormen in het online en contactonderwijs
 • De benodigde technologie
 • De online materialen
 • De kosten die aan het project verbonden zijn
 • De expertise om het project te laten slagen

Zelf heb ik een ontwerp gemaakt voor een onderdeel van Honours Geneeskunde, omdat de gemotiveerde studenten van de honourslijn een geschikte doelgroep vormen en er relatief weinig contacturen zijn. Het gebruik van flipped classrooms is een manier om de studenten voorbereid in de les te krijgen en daardoor goed gebruik te maken van het contactonderwijs. Mijn ontwerp werd door twee medecursisten van feedback voorzien en daarna heb ik de definitieve versie gemaakt. De uitwerking van mijn plan en de bijbehorende eindpresentatie zijn onderaan het artikel te downloaden.

In deze cursus heb ik met een heldere handleiding en deskundige feedback een gedegen plan kunnen maken dat gebruikt kan worden om onderwijs te ontwikkelen. Een groot voordeel van deze cursus is ook dat je gebruik kunt maken van ervaringen van anderen en van online materiaal dat geproduceerd is onder de Creative Commons licentie. Voor onze faculteit is het materiaal van Erasmus MC interessant, maar wellicht zijn ook ‘open en persoonlijk statistiek onderwijs’ van de Universiteit Utrecht en onderdelen van ‘methoden en technieken’ van de Universiteit Twente bruikbaar.

 • In het verleden heb ik vaker deelgenomen aan cursussen van SURF en ik ben daar enthousiast over. De kwaliteit is hoog, het is goed voor je netwerk en er is altijd goede koffie en een heerlijke lunch. Tegenwoordig wordt na de cursus een badge uitgereikt tijdens de borrel. Op Surfacademy kun je een bijeenkomst, training of cursus uitzoeken.

  Voor meer informatie of vragen kun je mail naar s.m.wokke@hva.nl.

 • Foto afsluitende bijeenkomst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijs – Onderzoek FG & FBSV 2021