• Verdiepend leren met online peer feedback

uitleg

Steeds meer onderwijs speelt zich online af. Het is niet vanzelfsprekend dat studenten zich online net zo kunnen verdiepen als tijdens fysieke contacturen.

Verdiepend leren is:

a) het kritisch kunnen nadenken over concepten;

b) het integreren van nieuwe concepten aan bestaande concepten;

c) het maken van nieuwe connecties tussen verschillende concepten.

Volgens Filius (2019) is peer feedback een werkvorm die, mits goed ontworpen, studenten verdiepend kan laten leren. Haar onderzoek wordt op deze pagina toegelicht, samen met het werk van Lectoraat Teaching, Learning & Technology van hogeschool Inholland.

toepassing

 • Peer feedback kan als werkvorm worden toegepast in de les. Tijdens de werkvorm voorzien studenten elkaars werk van feedback.

  Eerder onderzoek heeft aangetoond dat peer feedback een effectieve manier is om studenten inzicht te geven in hun leerproces (Filius, 2019). Dat maakt de werkvorm zeer geschikt als formatieve toepassing.

  Peer feedback kan ook online worden ingezet. Bij de Hogeschool van Amsterdam kunnen we peer feedback toepassen middels Feedbackfruits Peer Feedback. Tijdens deze online werkvorm kan je studenten individueel peer feedback laten geven, binnen een groepje, of tussen groepjes.

 • Filius, Renée. (2019). Peer feedback to promote deep learning in online education; unraveling the process. 10.13140/RG.2.2.28814.82247.
 • Filius, Renée. (2019). Peer feedback to promote deep learning in online education; unraveling the process. 10.13140/RG.2.2.28814.82247.
 • Een aantal interessante conclusies uit Filius (2019):

  • Studenten zijn niet altijd voldoende toegerust op het geven van kwalitatieve feedback. Een training voorafgaand aan het proces helpt de kwaliteit van de feedback te verhogen. Ook het lectoraat Teaching, Learning & Technology (TLT) van Inholland adviseert dit (zie bovenstaande video).
  • Wanneer studenten weten dat hun feedback beoordeeld wordt, verhoogt de kwaliteit van hun bijdragen.
  • Het verplichten van peer feedback verhoogt niet de interactie. Het kan in sommige gevallen dan weer wel helpen om studenten te activeren.
  • Studenten trekken de feedback van medestudenten eerder in twijfel dan de feedback van een docent. Dit zorgt ervoor dat ze eerder verdiepend leren van peer feedback.
  • Het verwijzen naar een wetenschappelijke bron werkt averechts: studenten vertrouwen de theorie blindelings en zullen hier minder snel kritisch naar kijken.
  • Studenten criteria meegeven bij het geven van feedback helpt, maar probeer deze criteria niet dicht te timmeren. Er moet vrijheid zijn om zelf na te denken over de invulling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijs – Onderzoek FG & FBSV 2021