• Online discussies

uitleg

Een discussieforum kun je inzetten voor allerlei toepassingen, van een inhoudelijke discussie tot aan e-begeleiding. Belangrijk is dat je duidelijk verwijst naar (de toepassing van) het forum.

Wees duidelijk naar studenten waar, hoe en wanneer ze vragen kunnen stellen en antwoorden kunnen verwachten.

Platform voor ideeën
Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een stelling over de lesstof die studenten met elkaar beargumenteren, al dan niet onder monitoring van een docent. In het discussieforum kun je content op verschillende manieren aanbieden: tekst, audio, video, afbeeldingen, links naar websites en/of documenten. Studenten kunnen ook individueel of in (kleinere) groepen een mindmap plaatsen over een onderwerp, om daar vervolgens een inhoudelijke discussie over op te starten.

E-begeleiding

Je kunt het discussieforum daarnaast gebruiken voor e-begeleiding: online hulp bij een studieonderdeel door docenten en/of peertutoren, ervaren medestudenten (uit een ander leerjaar). Wanneer studenten vastlopen in de stof, stellen zij via het discussieforum vragen stellen en/of delen ze uitwerkingen met elkaar. Daardoor kun je tijdens de lessen meteen dieper op de stof ingaan – de studenten hebben zich veel beter voorbereid.

Met online (peer)tutoring lever je zoveel mogelijk laagdrempelige persoonlijke begeleiding. Je communiceert onafhankelijk van tijd en plaats (asynchroon). Je bent als docent echter niet heel veel extra tijd kwijt. Daarnaast neemt de reflectietijd toe omdat berichten onder elkaar worden opgeslagen: de student heeft beter zicht op de methodische stappen die (vaak) ook weer toepasbaar zijn op volgende situaties. Alle studenten kunnen meekijken naar vragen, uitwerkingen en antwoorden in het discussieforum.

toepassing

Je kunt enkele gedragsregels met je studenten afspreken, bijvoorbeeld:

  • Schrijf kort en bondig, met niet meer dan twee tot drie korte alinea’s. Begin een gesprek, geen monoloog of essay. Wil je een langere tekst delen, voeg deze dan als bijlage toe.
  • Lees je commentaren en reacties kritisch door voor je ze post.
  • Geef feedback op een idee, niet op een persoon – en doe dat zo beleefd mogelijk.
  • Schrijf niets dat je ook niet rechtstreeks, face-to-face, tegen iemand zou zeggen.
  • Bedenk je dat iedereen anders leert, en reageer tolerant en constructief, in heldere taal.
  • Voel je je beledigd door een commentaar? Reageer niet gelijk, maar schakel je docent in.

De online discussion tool van Brightspace biedt goede functionaliteiten om als docent de discussie te monitoren en beïnvloeden. Als docent ziet de tool er misschien wat gebruiksonvriendelijk uit, maar vanuit studentperspectief valt dat erg mee! Het is bijvoorbeeld mogelijk om in te stellen dat:

  • het toegestaan is dat studenten anoniem berichten posten
  • de docent als moderator alle individuele posts van studenten moet goedkeuren voordat ze op het forum worden geplaatst
  • gebruikers eerst een bijdrage moeten leveren aan de discussie voordat ze kunnen reageren op andere studenten
  • studenten berichten kunnen beoordelen

Afhankelijk van welk doel jij als docent met de inzet van de discussion tool hebt, kun je deze opties gebruiken. Als de discussion tool bijvoorbeeld dient als extra mogelijkheid tot het stellen van vragen over de stof, dan kun je overwegen om toe te staan dat studenten berichten anoniem kunnen posten. Dit neemt wellicht de angst weg tot het stellen van een “domme vraag”.

Mocht je twijfelen over hoe de discussion tool het beste in te zetten, neem vooral contact op met Joost Noordelooss (FBSV) of Kris Laan (FG) van team O&O.

Originele bron:

Geef een reactie

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijs – Onderzoek FG & FBSV 2021