• AVG weg ermee? Nou … nee!

Maandag 20 mei vond de eerst door Team O&O georganiseerde Lunch & Learn (L&L) plaats. Vanuit het management is de wens uitgesproken om informatie vanuit Centraal beter te laten landen binnen de faculteiten. Lunch & Learns bleken hier een geschikt middel voor. Na een korte brainstorm leek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ons een geschikt onderwerp om mee te beginnen. Een onderwerp waar zowel docenten, onderzoekers als ondersteuners binnen een onderwijsinstelling veel mee te maken hebben. Niet iedereen is zich daar echter van bewust. Ons doel met de L&L-sessie was om middels activerende werkvormen de deelnemers AVG-proof te maken. De winnaar van de AVG-challenge verdiende een prachtige wisseltrofee!

  • Na een korte introductie werd de deelnemers gevraagd om via Padlet input te geven op een aantal vragen (zie screenshot rechts). Deelnemers werd gevraagd hun naam bij iedere post te vermelden, zodat te herleiden was wie welk antwoord had gegeven. Nadat flink wat input op de vragen gegeven was, kwam direct een discussie op gang. Was dit wel zo AVG-proof? Er werd gebruik gemaakt van een gratis-versie van Padlet en iedereen moest zijn naam vermelden bij de gegeven antwoorden. Daarentegen was de Padlet beveiligd met een wachtwoord en staat in de prviacy policy van Padlet dat alleen Public padlets hen het recht geven content te bekijken, delen of promoten. Kortom, of dit AVG-proof was, vond men, geheel terecht, discutabel.

  • Screenshot Padlet

Na deze korte introductie gaf Ellis een minicollege over de AVG waarin ze onder andere vertelde over wat de AVG nu precies is. Vragen die in het minicollege beantwoord werden, zijn:

  • Wat zijn persoonsgegevens?
  • Wat betekent het als je persoonsgegevens verwerkt?
  • Wat is er nodig om persoonsgegevens wel te mogen verwerken?
  • Wat is een datalek?

Verder gaf Ellis nog enkele praktische tips om te voorkomen dat je risico loopt om een datalek te veroorzaken.

  • De opdrachten vergden een flinke dosis concentratie

  • Voor het volgende onderdeel mochten de deelnemers hun handen weer uit de mouwen steken. De deelnemers werden in 5 groepen verdeeld. In deze groepen ging iedereen aan de slag met de opdrachten. Alle groepjes startten met het bestuderen van twee casussen met bijbehorende vragen. De casuïstiek had betrekking op realistische voorbeelden uit de onderzoekspraktijk. Tijdens de nabespreking van de casussen kwam men erachter dat de antwoorden op de vragen niet zo eenduidig waren als men verwacht had (alle opdrachten en uitwerkingen zijn onderaan het artikel te vinden). Kortom, dit leverde interessante dicsussies op.

     

Het tweede deel van de AVG challenge behelsde een zevental stellingen welke op (on)waarheid beoordeeld moesten worden. Qua onderwerpen liepen de stellingen uiteen van HR tot Brightspace en zoekgeraakte USB-sticks. In tegenstelling tot de casussen telden de stellingen wel mee voor de puntentelling in de strijd om de wisseltrofee. In dit geval waren er namelijk geen uitzonderingen mogelijk in de beantwoording van de vragen. De strijd om de trofee bereikte zijn kookpunt!

Ter afsluiting gaf Alphons Muurlink, chief privacy officer van de HvA, antwoord op de vraag: wat te doen als het wel misgaat? Nadat Ellis in haar minicollege had verteld wat een datalek is, overtuigde Alphons de toehoorders van het belang van het melden van een datalek. Om het nog iets concreter te maken nam hij ons mee in het proces dat volgt op de melding van een datalek. Het werd nogmaals duidelijk hoeveel mensen hier bij betrokken zijn!

 

Nadat als laatste werd benadrukt welke AVG-ondersteuning Centraal en op de faculteit aanwezig is, zat de tijd er alweer op. We kijken terug op een geslaagde AVG-sessie! De opdrachten, uitwerkingen en PowerPointslides kun je hieronder downloaden.

Mocht je nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben, laat het in een reactie weten! Mailen kan natuurlijk ook.

Tot bij de volgende lunch & learn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijs – Onderzoek FG & FBSV 2021