• Onderwijs op maat en studenten motiveren? Gebruik de release conditions in Brightspace!

Wil jij je studenten motiveren en onderwijs op maat aanbieden? Dan biedt Brightspace interessante, onderwijskundige mogelijkheden.

Zo kun je ‘release conditions’ (afgekort: RC’s) instellen. Een erg interessante optie, vandaar dat we dit graag bij julie onder de aandacht brengen. Dat je dit artikel kunt lezen, komt doordat je aan een RC hebt voldaan; je bent namelijk ingelogd met je HvA-ID.

Vrij vertaald betekent RC ‘voorwaarde tot vrijgave’. Op basis van deze vertaling krijg je al een idee wat je met zo’n RC kunt doen. Je kunt instellen dat studenten pas iets kunnen lezen/bekijken/doen als ze aan de ingestelde voorwaarden hebben voldaan. Zonder op deze website in te loggen met je HvA-ID, kun je slechts de samenvatting van een artikel lezen en niet de volledige tekst. In principe is inloggen op de website dus een RC om volledige artikelen te kunnen lezen. Net als dat het leegeten van je bord voor kinderen de RC is om van tafel te mogen.

Onderwijskundig gezien is het instellen van RC’s zeer aantrekkelijk, omdat je hiermee leerpaden kunt maken voor het leermateriaal binnen je onderwijs. Stel je wilt dat studenten als voorbereiding voor een werkcollege twee teksten (tekst A en tekst B) lezen, maar de volgorde waarin ze gelezen worden is van belang. Een RC kan dan uitkomst bieden. Je stelt bij tekst B de RC in dat deze pas zichtbaar wordt als studenten tekst A hebben bekeken.

Het instellen van RC’s bij het gebruik van ‘Quizzes’ in Brightspace is ook een interessante optie. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat de quiz pas beschikbaar wordt na het doorlopen van alle content van de cursus. Andersom kun je ook instellen dat voor studenten die onvoldoende scoren op een quiz, extra leerstof beschikbaar komt. Daarnaast kun je instellen dat er voor studenten die boven de 80% procent scoren, extra verdiepende/verbredende leerstof beschikbaar komt.

  • Hiernaast zie je een greep van de RC’s die beschikbaar zijn om in te stellen in Brightspace. Gebruik ze zowel in jouw voordeel als het voordeel van de student! Als docent kun je controle uitoefenen op de manier hoe studenten jouw onderwijs doorlopen. Hierdoor krijgen studenten onderwijs op maat; ze doorlopen een persoonlijk leertraject. Heb je hier vragen over of wil je sparren over het maken van leerpaden, neem contact op via Kris Laan: c.j.laan@hva.nl.

  • Printscreen Brightspace course

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijs – Onderzoek FG & FBSV 2021